Historische Ruinekerk Bergen

Discipline: Stedelijk ontwerp
  • Historische Ruinekerk Bergen 0
  • Historische Ruinekerk Bergen 1
  • Historische Ruinekerk Bergen 2
  • Historische Ruinekerk Bergen 3
  • Historische Ruinekerk Bergen 4
  • Historische Ruinekerk Bergen 5
  • Historische Ruinekerk Bergen 6
  • Historische Ruinekerk Bergen 7

HB Adviesbureau is vanaf het allereerste begin bij het proces betrokken geweest.  De landschapsarchitect van HB Adviesbureau heeft het ontwerp gemaakt voor de historische omgeving. Centraal hierbij stond de bewonersparticipatie. Door middel van een klankbordgroep en bewonersavonden zijn de bewoners en andere betrokkenen zeer nauw betrokken geweest bij de vormgeving van het plein.  Het was dan ook een uitdaging om te voldoen aan wensen van ondernemers, omwonenden, gebruikers, fietsersbond en de historische vereniging.

Na afronding van het ontwerp en de inspraakprocedure heeft HB het ontwerp verder uitgewerkt en de aanbesteding gereed gemaakt. In deze fase is het ontwerp letterlijk tot op de straatsteen nauwkeurig uitgedetailleerd en in een bestek gegoten. Dit vergde veel van de creativiteit van de werkvoorbereiding.  Doordat HB alle facetten in eigen huis heeft is het ontwerp vertaald in een gedegen bestek met tekeningen.

Via een openbare aanbesteding is de aannemer geselecteerd. Tijdens de uitvoering voerde HB directie en toezicht. Hierdoor kon tijdens de uitvoering snel en adequaat gereageerd worden op onverwachte situaties. Door de korte lijnen tussen projectleider,  landschapsarchitect, werkvoorbereider en directievoerder waren oplossingen snel voor handen. Door de directievoering in eigen hand te houden, kon de kwaliteit van het bestek gewaarborgd blijven en zijn achterliggende gedachtes, die tijdens de brede inspraak naar voren zijn gekomen, gehandhaafd.

Het nieuwe meubilair, gebakken klinkers, natuurstenen details en historische lijnen passen bij de stijl van de oude Ruïnekerk, zonder het hedendaagse comfort uit het oog te verliezen.  Deze ingrediënten maken het een aangename gebruikersruimte, waar de auto te gast is.