Inmeten depots met drone

Depots zijn veelal grillig van vorm en soms lastig tot niet begaanbaar. Het inzetten van een drone met camera biedt uitkomst.

De drone vliegt in vooraf ingestelde raaien over het in te meten gebied en maakt hierbij foto’s van het gebied met een geometrisch gekalibreerde camera. Met behulp van beeld herkennende software wordt uit de luchtfoto’s een digitaal terreinmodel vervaardigd. De grote dichtheid van meetpunten resulteert in een betrouwbaar model waarvan de nauwkeurigheid vele malen groter is dan de conventionele manier van inwinnen. De meetdata wordt omgezet in een zogenaamde pointcloud die wij in AutoCad Civil3D bewerken tot volumes.

Het eindresultaat is een nauwkeurige volumebepaling tegen aanzienlijk lagere kosten dan de conventionele manier. Tevens levert deze methode een heldere, actuele luchtfoto van het terrein op. Deze luchtfoto’s kunnen worden gebruikt voor cartografische, beheers- en presentatiedoeleinden.