Woningbouwplan Kadijken Enkhuizen

Discipline: Bouw- en woonrijp
  • Woningbouwplan Kadijken Enkhuizen 0
  • Woningbouwplan Kadijken Enkhuizen 1
  • Woningbouwplan Kadijken Enkhuizen 2
  • Woningbouwplan Kadijken Enkhuizen 3

Kadijken is een nieuwbouwwijk aan de rand van de bebouwde kom van Enkhuizen, op de overgang naar de polder. Het gebied bestaat uit verschillende eilanden zodat water een belangrijke rol speelt. De nieuwbouwwijk bestaande uit ruim 450 woningen wordt in een periode van zes jaar fasegewijs ontwikkeld.

HB Adviesbureau heeft voor dit ontwikkelingsplan zowel de adviseursrol als de rol van ingenieur op zich genomen. De opdracht bestond uit het opstellen van een advies en het maken van een integraal plan voor onder meer de totale groenvoorziening, riolering, wegen, drainage, waterhuishouding en de kunstwerken. De overall adviezen en plannen zijn na goedkeuring verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Het project is in 5 fasen uitgevoerd waarbij iedere fase als een op zichzelf staand project is benaderd met inachtneming van de basis uitgangspunten en programma van eisen. Tijdens het woon- en bouwrijp maken controleert HB Adviesbureau of alles conform bestek uitgevoerd wordt.