Beplanting woonwijk Hilversum in 3D jasje

  • Beplanting woonwijk Hilversum in 3D jasje 0

De Gemeente Hilversum betrekt bewoners vroegtijdig bij de toekomstige inrichting als groot onderhoud van de openbare ruimte aan de orde is. Het gaat tenslotte over de directe leefomgeving van de bewoners zelf. Om de interactie met de bewoners goed te laten plaatsvinden, heeft HB adviesbureau in opdracht van de gemeente Hilversum visualisaties en een animatie in 3D vervaardigd.

De Hilversumse Krekelmeent, een wijk uit de jaren 70,  was toe aan de eerste fase groot onderhoud. Een belangrijk aandachtspunt vanuit beheer was het parkeren en openbaar groen. Het was zo dat verspringende parkeervakken niet schoon waren te houden en beplantingsvakken met bosplantsoen ver buiten het vaak te kleine plantvak groeiden. En dit moest anders. Tijdens de presentatie van de denkrichting van de nieuwe inrichting, bleek al snel dat bewoners erg gehecht waren aan de huidige inrichting en dat iedere wijziging tot bezwaar zou leiden. Het bleek lastig om de bewoners met foto´s en “platte” ontwerptekeningen/schetsen te overtuigen dat het eindresultaat echt een verbetering zou zijn van hun leefomgeving. 

HB Adviesbureau is toen ingeschakeld om een 3D-animatie en een aantal visualisaties te maken.  De bewoners kregen hiermee een virtuele rondleiding door hun wijk. Hierbij werden beelden getoond van de huidige situatie, het beeld direct na aanplant en het beeld na vijf jaar. De bewoners die tijdens de inspraakavond de virtuele rondleiding hebben gehad, riepen al snel dat ze dit niet als eindbeeld van hun leefomgeving hadden verwacht. De 3D animaties en visualisaties hebben een grote bijdrage geleverd bij de totstandkoming van dit project.  De bewoners en de gemeente zijn beide tevreden met het virtuele eindresultaat.

Klik hier voor de animatie