Duurzaam schuimglas als lichtgewicht ophoogmateriaal

Duurzaam schuimglas als lichtgewicht ophoogmateriaal Duurzaam schuimglas als lichtgewicht ophoogmateriaal Zoom

In opdracht van de gemeente Hoorn is HB Adviesbureau in de wijk ‘de Grote Waal’ in Hoorn bezig met de voorbereiding van het vervangen van de riolering. Dit geschiedt fasegewijs. Deze wijk/toegangswegen is ten tijde van aanleg hoogstwaarschijnlijk niet voor belast en daardoor is in de loop van de tijd grote zetting ontstaan in de wijk.

Om tijdens en na de aanleg van de nieuwe riolering de zetting niet verder te laten optreden wordt bij het aanvullen van de rioolsleuf een lichtgewicht ophoogmateriaal toegepast. Bij de eerste 3 fases van de wijk is gebruik gemaakt van het welbekende flugsand. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wilde de gemeente voor de 4e fase een alternatief voor het natuurproduct flugsand. 

Gekozen is voor zogenaamd schuimglas. Schuimglas wordt vervaardigd uit oud glas (glasinzameling). In vloeibare vorm wordt het opgeschuimde product in ovens gebakken. Hierbij ontstaat na afkoeling een steenachtig materiaal met vele min of meer gesloten cellen. Het schuimglas is een steenachtig materiaal en bestaat voor circa 90 % uit lucht, waardoor de droge dichtheid zeer laag is. 

Piet Hein Spaans van Spaans Watermanagement die namens HB Adviesbureau betrokken is bij dit project, heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Hoorn en HB Adviesbureau onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van schuimglas in dit project. Alvorens het schuimglas in fase 4 volledig toe te passen als alternatief voor flugsand, en omdat het de eerste keer is dat schuimglas in Nederland wordt toegepast,  is er voor gekozen een pilot uit te voeren in de momenteel in uitvoering zijnde fase 2.

Bouke Klein, projectleider HB Adviesbureau; "Het team van medewerkers van de gemeente Hoorn, HB Adviesbureau en Spaans Watermanagement stimuleren elkaar om naar duurzame en innovatieve oplossingen te zoeken. Momenteel zijn we ook nog bezig om voor de aanleg van een deel van de riolering op een zeer complexe locatie binnen de wijk, een innovatieve aanlegmethode vorm te geven.