Sportpark Ookmeer Amsterdam

Twee jaar geleden is bij honkbalvereniging Amsterdam Pirates reeds het hoofdveld vervangen. Amsterdam heeft nu de wens om ook het naastgelegen B veld te vervangen. HB Adviesbureau is gevraagd om de directie en het dagelijkse toezicht voor deze werkzaamheden te verzorgen. Uitgangspunt hierbij was dat het B veld een kopie moest worden van het naastgelegen hoofdveld.

Nadat de nieuwe drainage is aangebracht kon er gestart worden met het aanleggen van de sporttechnische fundering. Om circulair te werken is de bestaande sporttechnische laag waar mogelijk hergebruikt. Nadat de sporttechnische laag en de foamlayer waren aangebracht kon het infield worden aangelegd. Gekozen is om deze uit te voeren in rood-groen kunstgras ingestrooid met kurk. Het out field is uitgevoerd in natuurgras en de warning track is uitgevoerd in gravel.
Verder is het veld voorzien van een nieuw beregenings- en verlichtingssysteem en zijn de hekken rondom het veld waar nodig vervangen.
Eind 2019 wordt er nog een slagkooi aangebracht. Deze slagkooi is gelegen tussen het hoofdveld en het B veld. In de slagkooi kunnen de spelers hun warming-up doen en trainingen verrichten. De slagkooi is een complete overdekte oefenkooi voorzien van licht, eventuele computeraansluitingen, werpheuvels en slagmuren. De slagkooi krijgt dezelfde sporttechnische eigenschappen als naastgelegen velden, zodat de spelers geen verschil merken tussen de velden.
HB adviesbureau heeft samen met aannemer CSC Sport het vergunningentraject doorlopen, waarbij HB Adviesbureau de gehele sportkooi 3D gevisualiseerd heeft.
Gemeente Amsterdam heeft HB Adviesbureau gevraagd, om ook tijdens de realisatie van deze sportkooi het dagelijkse toezicht en de uitvoering van deze werkzaamheden te begeleiden.