De circulaire economie: zo maken we de cirkel rond

Nederland moet zich voor 2050 ontwikkelen naar een volledige circulaire economie. Onze grondstoffen worden steeds schaarser. Dus is het tijd voor een ommezwaai van lineair naar circulair. Hergebruik van grondstoffen, materialen en producten staat hierin centraal. Zo minimaliseren we waardevernietiging.

De overheid kan volgens de initiatiefnemers van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie al vanaf 2030 compleet circulair aanbesteden. We moeten dus echt in actie komen. De medewerkers van HB Adviesbureau zetten dan ook volop in op circulariteit bij hun dagelijkse werkzaamheden en willen dit naar klanten toebrengen. Door hier bewust samen met opdrachtgevers mee bezig te zijn, maken we stappen voorwaarts, doen we kennis op, ontwikkelen we tools en boeken we mooie resultaten.

 

Circulariteit in projecten

Onze ambitie is dat we in 2023 onze projecten in de openbare ruimte 100% circulair kunnen voorbereiden. En zoals gezegd doen wij dat samen met onze opdrachtgevers. Bij de start van ieder project neemt onze adviseur Circulariteit het initiatief. We nodigen u uit in onze Inspiratiekamer Circulariteit (IC). We doorlopen uw project samen met u en uw medewerkers uitvoerig op mogelijkheden en kansen voor circulariteit en duurzaamheid. Natuurlijk nemen we hierin uw ambitie mee. Zo maken we samen serieuze stappen. Kleinere en grotere. We zetten ons netwerk in en brengen partijen bij elkaar om dat ene doel te bereiken. Ons gedreven en enthousiaste team zorgt ervoor dat uw projecten in 2023 100% circulair zijn. Onze kostendeskundige houdt continu een vinger aan de pols.

 

Advies over circulariteit

De circulaire economie is een leidend thema bij gemeenten. Zij stellen dan ook steeds vaker een programmamanager of regisseur Duurzaamheid & Circulariteit aan. Gemeenten hebben een zelfde bewustwordingsproces als bedrijven. Vanuit onze kennis en ervaring met de vakgebieden Infra, Sport, Natuur en Milieu en de projecten waarin wij circulariteit centraal zetten, kunnen wij u uitstekend van advies voorzien. Onze adviseur Duurzaamheid & Circulariteit gaat dan ook graag met u in gesprek om uw ambitie te verkennen. Hij denkt actief mee om tot een procesmatige aanpak en invulling van dit thema te komen.

Wij kunnen u onder meer helpen bij het volgende:

  • We geven workshops in onze inspiratiekamer;
  • we denken mee in en sturen op bewustwording binnen uw organisatie;
  • we mobiliseren de kennis in uw eigen organisatie en brengen die samen met de kennis van HB Adviesbureau zodat we samen het verschil maken;
  • we zetten (nieuwe) contractvormen op om de markt uit te dagen meer circulariteit te brengen in de uitvoering van projecten in de openbare ruimte;
  • we zoeken naar subsidiemogelijkheden;
  • we geven trainingen vanuit onze eigen praktijkervaring.

HB Adviesbureau is onderdeel van GP Groot. Een toonaangevend bedrijf waar de circulaire economie en energietransitie belangrijke pijlers zijn. Alle initiatieven die GP Groot ontplooit, toetst zij dan ook aan deze pijlers. Hun ruime kennis op het gebied van afval, recycling, duurzame brandstoffen zetten we graag in bij uw projecten. Als één veelzijdige regionale dienstverlener bieden we een breed pakket aan oplossingen om onze toekomst duurzaam en circulair te maken. Wij gaan daar graag met u over in gesprek.

Download de MPG whitepaper

GP Groot sloopwerken en saneringen heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het zogeheten ‘circulair slopen’. Oftewel, het slopen van gebouwen en woningen met als doel maximaal hergebruik en/of recycling van de materialen die daarbij vrijkomen.

In Nederland neemt de bouw naar schatting 50% van het grondstoffengebruik voor zijn rekening. Een groot deel van het afval in Nederland heeft betrekking op bouw- en sloopafval en daarmee is de sector verantwoordelijk voor 35% van de totale CO2-uitstoot.

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is een berekening waarmee de milieueffecten van de gehele levensloop van een gebouw worden gemeten aan de hand van de toegepaste materialen.

De komende jaren wordt de MPG-eis aangescherpt. Wat dit betekent voor uw sector, waarom en wanneer dit gebeurd, welke rol circulariteit speelt en hoe dit samenhangt met de BENG, kunt u lezen in de whitepaper.

Lees de whitepaper MilieuPrestatie Gebouwen

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Raymond Balder,
programmamanager Duurzaamheid & Circulariteit

Bel 088 472 06 00
of mail r.balder@hbadvies.nl