Woningbouwplan Gooisekant Amsterdam Zuid Oost

Amsterdam kent een grote opgave om nieuwe woningen te realiseren. In dit kader heeft de gemeente Amsterdam langs de Gooiseweg besloten om de nieuwe woonwijk Gooisekant op te zetten. Een wijk met eengezinswoningen en speelvoorzieningen.

HB Adviesbureau heeft het stedenbouwkundigplan van de maaiveldinrichting opgesteld door Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, technisch uit te werken.

Uitgevoerde werkzaamheden:
• Vertalen gemeentelijk stedenbouwkundig ontwerp naar technische VO en DO tekeningen
• Opstellen SSK ramingen in de VO en DO fase
• Verzorgen van de wenstracé procedure
• Opstellen BLVC plan en afstemming met WWU commissie
• Opstellen RAW bestek
• Opstellen V&G plan ontwerpfase
• Opstellen directieraming
• Opstellen nota van inlichtingen
• Opstellen verzoek tot gunningsinstemming

Fase 1, 2 en 3A zijn inmiddels opgeleverd, fase 3B is momenteel in uitvoering en wordt naar verwachting eind 2019 opgeleverd.