Landschappen die samensmelten

Bij de architectuur van landschappen, hebben we het over het grotere schaalniveau. Het gaat dan vaak om de inrichting van een deelgebied. Natuurlijk leggen we onze visie niet zomaar op tafel. We brengen de volledige historie van een gebied in kaart om de waarde van het gebied zo goed mogelijk te behouden.

De historie van het landschap zorgt voor identiteit van de omgeving. Dus onderzoeken we de geschiedenis van de omgeving. Wat is de ondergrond? Wat lag er voorheen? Wat ligt er nu? Wat kunnen we behouden en wat juist niet? Wat willen we versterken? In hoeverre lijkt de huidige situatie nog op de basisstructuur? Welke historische elementen willen we behouden of versterken? Wat zijn waardevolle aspecten om terug te brengen? Door zorgvuldig alle aspecten te wikken en te wegen, komen we tot een goed onderbouwde visie voor de inrichting van het gebied.

Vervolgens creëren we een ontwerp dat de oude situatie nieuw leven inblaast. Dit stemmen we af met een klankbordgroep die bestaat uit een afvaardiging van verschillende groepen belanghebbenden. Met hun feedback kunnen we onze visie verrijken en versterken. En creëren we draagvlak voor het uiteindelijke ontwerp. Vervolgens vertalen we de visie naar uitwerking. Doordat onze experts goed met elkaar meekijken en afstemmen, behouden we de continuïteit.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Maithe Vos, landschapsarchitect

Bel 088 472 06 00
of mail m.vos@hbadvies.nl