Infra

Bij het (her)inrichten en (her)ontwikkelen van woon- en werkgebieden is een diversiteit aan kennisgebieden benodigd. Het zoeken naar creatieve en realiseerbare oplossingen in het spanningsveld tussen bereikbaarheid en leefbaarheid is waar onze adviseurs en ingenieurs voor onze opdrachtgevers van toegevoegde waarde kunnen zijn.

HB Adviesbureau kan u ondersteunen op onder andere de volgende onderwerpen:

  • Bouw- en woonrijp maken
  • (Her)inrichten woonwijken
  • Riolering
  • Openbare Verlichting
  • Waterhuishouding
  • Groenvoorzieningen
  • Kunstwerken
  • Landmeten
  • Landschapsarchitectuur