Bodemonderzoek tbv aanleg zonneparken

De aanleg van zonneparken heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. HB Adviesbureau ondersteunt opdrachtgevers bij de ontwikkeling van zonneparken. Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben wij de bodem bij diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties onderzocht vooruitlopend op de aanleg van zonneparken.

Hierbij is het natuurlijk van belang om te weten of de bodem bijmengingen bevat die het plaatsen van palen belemmert en of het bodemmilieu geen problemen oplevert voor het gebruik van verzinkte palen. Eenzelfde onderzoek hebben we recent ook uitgevoerd voor de HVC op locaties in Medemblik, Dordrecht en Almere. Naast de bodemonderzoeken heeft HB Adviesbureau ook o.a. visualisaties voor zonneparken van HVC gemaakt en ondersteunt HB Adviesbureau met de verdere uitwerking van het bestek.