Partijkeuringen: bemonsteringen O2-concept

Opdrachtgever DCM Nederland heeft in 2018 aan HB Adviesbureau gevraagd om te adviseren over de aanleg van sportgrasvelden volgens het door hun ontwikkelde O2-concept.

HB Adviesbureau is gecertificeerd voor het uitvoeren van partijkeuringen grond (protocol 1001) en niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002). Probleem met het O2-concept is dat hierbij een mengsel van grond en lava in-situ wordt gemaakt. Eind 2018 zijn hierover gesprekken gevoerd met bodem+ en het SIKB. In goed overleg met het SIKB heeft HB Adviesbureau hiervoor een alternatieve werkwijze voor de bemonstering opgesteld zodat de partijkeuringen kunnen worden uitgevoerd voordat het lava/grondmengsel wordt toegepast. In de eerste helft van 2019 heeft HB Adviesbureau op deze wijze een vijftiental grasvelden gekeurd. Na het doorlopen van de verificatiekeuringen is het de bedoeling dat de alternatieve werkwijze definitief wordt opgenomen in het bemonsteringsprotocol 1002.