PFAS in de bodem

Sinds de publicatie van het Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie heeft het onderzoeken van de grond op de aanwezigheid van PFAS een enorme vlucht genomen. HB Adviesbureau was echter al ruim voor de publicatie uitgebreid betrokken bij onderzoek naar PFAS.

Vanuit ons raamcontract met de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben wij binnen het baggerverspreidingsgebied van de gemeente Aalsmeer de achtergrondwaarden voor PFOS en PFOA bepaald zodat baggerwerkzaamheden in de toekomst ook kunnen plaatsvinden. Daarnaast heeft HB Adviesbureau al diverse (grootschalige) onderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS uitgevoerd waarvan de eerste inmiddels richting een saneringstraject gaan.

Naast de positieve gebruikseigenschappen hebben PFAS ook negatieve milieueigenschappen, namelijk dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een aantal andere stoffen uit de PFAS groep staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS).

Voor onderzoek wordt momenteel op basis van het tijdelijk handelingskader uitgegaan van een analysepakket van in totaal 28 individuele parameters.

PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6.000 stoffen. De meest bekende stoffen hiervan zijn perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.