3D als onderdeel van integraal werken

De ontwikkelingen op het gebied van 3D gaan steeds verder. Of het nu de film- en game wereld betreft of het ontwerpen binnen bouw- en infragerelateerde projecten. In de nabije toekomst is het ontwerpen en engineeren in 3D niet meer weg te denken. HB Adviesbureau heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in de 3D benadering van ruimtelijke ontwikkelingen en de realisatie van bouw en infra gerelateerde projecten.

Alle, of een deel van de informatie van een te ontwikkelen of her in te richten gebied, wordt hierbij geïntegreerd in een interactief gebiedsinformatiemodel (GIM).

Hierin speelt het maken van 3D modellen en het virtueel bouwen een belangrijke rol. Procesversnelling, reductie van faalkosten en het creëren van draagvlak zijn een aantal belangrijke pluspunten. De engineering kan direct vanuit het 3D GIM worden opgepakt, uiteraard ook in 3D.

Daarnaast maakt HB Adviesbureau 3D animaties en visualisaties voor overheden en bedrijven, ter ondersteuning van het communicatie- en verkoopproces.

HB Adviesbureau maakt het mogelijk naar haar opdrachtgevers een krachtige, innovatieve organisatie neer te zetten in het virtueel denken en realiseren van projecten. Hiermee wordt integraal samenwerken gestimuleerd en bevorderd.

Onderstaand een impressie van de diverse animaties en visualisaties.