Begraafplaats Opperdoes

Bij de uitbreiding van de begraafplaats van Opperdoes heeft ook de bestaande begraafplaats een opknapbeurt gekregen. Het groen is grondig aangepakt en de wegenstructuur is opnieuw geasfalteerd. De algemene begraafplaats van Opperdoes ligt tussen de agrarische landen. Bij het opstellen van het beplantingsplan is hier dan ook nadrukkelijk rekening gehouden. Er zijn een aantal zichtlijnen naar buiten toe open gehouden, zodat er een afwisseling ontstaat van besloten plekjes en zicht naar buiten.

Vanwege de nieuwe wet- en regelgeving moest de grondwaterstand 30 cm. onder de nieuwe graven komen te liggen. Omdat het maaiveld van de uitbreiding niet hoger mocht worden dan de bestaande begraafplaats, is er een onderbemaling toegepast op de uitbreiding.