Pilotproject kokkelteelt Texel

Stichting Zilte Zones heeft met een ontvangen subsidie van het Waddenfonds het pilotproject “Brakke parel levert binnendijkse kokkelteelt met eb en vloed” op Texel gerealiseerd. De pilot moet praktijkkennis opleveren over natuurvriendelijke, rendabele kokkelteelt langs de Friese en Groningse waddenkust, en mogelijk op de eilanden. Tegelijkertijd is het een leerzaam experiment voor tijdelijke, op zilte teeltontwikkeling gericht, medegebruik van natuurterreinen. Stichting Zilte zones heeft het project meervoudig onderhands op de markt gezet.

Adviesbureau Marcel Uriot heeft HB Adviesbureau benaderd om in deze onderhandse aanvraag gezamenlijk de krachten te bundelen. Het project met een taakstellend budget van € 73.000,= diende derhalve puur op basis van kwaliteit verworven te worden. De samenwerkende bureaus waren dan ook onwijs trots dat zij als beste uit de aanbesteding naar voren zijn gekomen. Een mooie teamprestatie.

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2 hectare waarvan circa 0,5 hectare ingericht is voor de pilot kokkelteelt. Het overige gebied werd beschikbaar gemaakt voor andere vormen van zilte teelt. Er zijn 15 raceways gerealiseerd voor de wetenschappelijke experimenten. In de raceways zijn tevens proefbakken gemaakt voor kleinschalige experimenten. De technische uitdaging in dit project is met name om in het binnendijkse gebied het getijde (eb en vloed) van de Waddenzee in- en uit te laten om continu vers zeewater in de zogenaamde buffers/raceways te hebben waar de feitelijke kokkelteelt in plaats vindt. De engineering van het project is in haar geheel met AutoCad Civil 3D uitgevoerd. Tijdens de realisatie hebben wij als samenwerkende partijen ook het toezicht en directie verzorgd.